ކޮވިޑް 19- ހިތަދޫން އިތުރު 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ހިތަދޫގެ އެކްޓިވްކޭސްގެ އަދަދު 121 އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް އައްޑޫސިޓީން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 5 މީހުން ކަމުގައި އޭއީއެޗް އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭއީއެޗްގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00 އިން ފެށިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ޕޮޒިޓިވްވި 5 މީހުންގެ ގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިތަދުން ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހުންނާއި މަރަދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހެކެވެ.

ހިތަދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހުންނަކީ މީގެ ކުރީން ހިތަދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންނެވެ. ދެން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހާއަކީ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހެކެވެ. މަރަދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއަކީ ހޯމްކަރަންޓީނުގައި ހުރިމީހެކެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 5 މީހުންގެ ތެރެއިން 4 މީހުންނަކީ ހިތަދޫ މީހުންކަމަށްވާތީ ހިތަދޫގައި މިހާރު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 121 މީހުންތިބި އޭއީއެޗް އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މަރަދުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވިމީހާއާއިއެކު މަރަދޫގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި ވަނީ 3 ކެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރައްވާ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ، ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އުމަރު ...

ކޮވިޑް-19: ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.6 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް – މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 95000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން  އިއްޔެ ނިޔަލަށް 1603073 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު ...

ރާއްޖެއިން އިތުރު 156 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 156 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހަކަށް މިއަދުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ...