37 ދުވަސް ފަހުން ހުޅުމީދޫ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފި

advertisement

މިއަދު އަސްރުނަމާދު  ފެށިގެން ހުޅުމީދޫގެ މިސްކިތުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން  ހުޅުމީދޫގައި ހިންގާފައިވާ މޮނިޓަރިން   އުވާލުމާއިގުޅިގެން މިއަދު އަސުރުނަމާދުން ފެށިގެން ހުޅުމީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އައްޑޫސިޓީކައުންސިލުން މިއަދު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހުޅުމީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުނުކުރަން އަންގާފައިވަނީ ފިތުރު އީދު ދުވަހުން ( 13 މެއި 2021 އިން )  ފެށިގެންނެވެ.  އެހެންކަމުން ހުޅުމީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުނުކުރާތާ މިއަދާ ހަމައަށް މިވަނީ 37 ދުވަސްވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުއްދަ ނުހޯދައި ހަދާފައިވާ ބިނާތައް ނެގުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފި

ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި ދާއިމީ ބިނާތައް އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ އެކިތަންތަނުގައި  ހަދާފައިވާކަމަށާ  އެކަމުގެސަބަބުން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ...

ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ މާދިހު އިސްމާއީލް ނިޔާވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ދިގުމުއްދަކަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުންއައި މާދިހު އިސްމާއީލް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މާދިހު އިސްމާއީލް ...

މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުން ކޮވިޑަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުން ގިނަވާން ފަށައިފި

މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި އެބޯޓްތަކުގެ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުން ގިނަވާން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ހއ. ...