advertisement

ބުރެޒިލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މެސީގެ މޮޅުކުޅުމާއިއެކު މިއަދު އުރުގުއޭ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާއިން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

މިއަދުގެ މެޗުން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވި ނަމަވެސް އެޓީމުން މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުންވަނީ ޗިލީއާ ބައްދަލުކޮށް 1-1 އިން އެއްވަރުވެފަ އެވެ.

ބުރެޒިލުގެ އެސްޓަޑިއޯ ނަސިއޮނާލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ރާއްޖޭގަޑިން ފަތިހު 5.00 ގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުން ވެސް އެޓޭކިންގ ގޭމެއް ކުޅެފައިވާއިރު އާޖެންޓީނާ އިން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ.

ކޯނަރަކުން ރޮޑްރީގޯ ޑެ ޕޯލް އަވަސްކޮށްލާފައި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ދިން ބޯޅަ މެސީ ގޯލު ކުރިމައްޗަށް ހުރަސް ކޮށްލުމުން ގީޑޯ ރޮޑްރީގޭޒް ވަނީ ބޮލުން ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިފައެވެ

މި މެޗުގައި އާޖެންޓީނާއަށް ލަނޑު ޖަހާނެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް އެ ހަމަލާތައްވަނީ އުރުގުއޭގެ ކީޕަރު ފެނާންޑޯ މުސްލޭރާ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން އުރުގުއޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ދެ ފޯރވާޑުންކަމަށްވާ ކަވާނީ އާއި ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވެސް ވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ގޯލަށް ބާރު ބޮޑުކުރެވޭތޯ ބަލާފައެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް އާޖެންޓީނާގެ ގޯލަށް ބޯޅަ ވައްދާލެވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ.

މުބާރާތް ރޭވިފައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައިވެސް ފަސް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، މީގެ ތެރެއިން ހަތަރު ޓީމެއް އަނެއް ބުރަށް ހޮވޭނެ އެވެ. މިވަގުތައްބަލާއިރު  ގްރޫޕް އޭގެ އެއް 1 ވަނާގައި އޮތީ ބޮލިވިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ 4 ޕޮއިންޓާއި އެކު ޗިލީ އެވެ. ހަމަ މިއަދަދަށް ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯލުގެ ތަފާތުން އާޖެންޓީނާ އޮތީ 2 ވަނާގައެވެ. ދެ މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓާ އެކު ތިން ވަނައިގައި ޕެރަގުއޭ އޮތްއިރު، ހަތަރެއްގައި އޮތް އުރުގުއޭ އާއި ފަސް ވަނައިގައި އޮތް ބޮލިވިއާ އަށް އަދި ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތާއި މަނީލޯންޑަރިން ތުހުމަތުތަކެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ ދައުލަތުގެ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެ އެ ...

ޔޫއެންގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަ އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް ކަރީމާ ބެނޫން މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ޔުނައިޓެ ނޭޝަންސް ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަ އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް ކަރީމާ ބެނޫން މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ...

އައްޑޫސިޓ: ކާފިއު އިއުލާން ކުރި މުއްދަތު ހަމަވެ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުނުކުރުމަށް އެންގި އެންގުމުގެ މުއްދަތުވެސް ހަމަވެއްޖެ

އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ ދެވަނަ ...