advertisement

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގަޑިން ރޭ ދަންވަރު ކުޅެވުނު މެޗުގައި ވަރުގަދަކަމަށް ބެލެވުނު އިންގުލޭންޑަށް އެ ޤައުމުގެ އަވަށްޓެރި ސްކޮޑު ލޭންޑުއަތުން މޮޅުނުވެވި ދެވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވުނު މި މެޗު ނިމުނީ ލަނޑެއް ނުޖެހި ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު މި ގްރޫޕުގެ ހަތަރު ޓީމަށްވެސް ދެވަނަބުރުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ތަނަވަސް ވެފައެވެ.  އެއީ ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުތަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މި ގުރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކް އޮތި ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެވަނައިގައި އިންގްލޭންޑުވެސް އޮތީ ހަމަ މިއަދަދަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިން ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ. ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނައިގައި ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ސްކޮޓްލޭންޑް އޮތީ އެއް ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. މިހެން ކަމާއިއެކު ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ދެވަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަބާރު އޮތްކަމަށް ބުނަންޖެހެއެވެ.

އަވަށްޓެރި ދެ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ މި ދެޤައުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެއް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ވާދަވެރިކަން އޮންނަ ދެ ގައުމެވެ. މި މެޗުގައި ސްކޮޓްލޭންޑުން ޑިފެންސިވް ގޭމެއް ކުޅުނު އިރު އިންގުލޭންޑުން ބޮޑަށް ބަލާފައިވަނީ އެޓީމުގެ ދެ ފޯވާޑުން ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޮޓްލޭންޑުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރޭގެ މުޅި މެޗުގައިވެސް ސްކޮޓްލޭންޑުގެ ޑިފެންސް ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށެވެ.  އަދި ކައުންޓް އެޓޭކުގައި އެޓީމުން ދިޔައީ އިންގުލޭންޑު ޓީމަށް ބާރުބޮޑު ކުރަމުންނެވެ.

މި ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި މިމަހުގެ 23 ގައި ސްކޮޓްލޭންޑް ބައްދަލުކުރާނީ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި އަދި ހަމަ އެދުވަހު އިންގްލޭންޑް ޓީމު ބައްދަލުކުރާނީ ޗެކް ރިޕަބްލިކާއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސިޔާސީ މައިދާނުން ފެނިދާނެކަމަށް ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ

މުސްތަޤުބަލުގައި ސިޔާސީ މައިދާނުން ފެނިދާނެކަމަށް ޕްރޮފެސަރު ޙަސަން އުގެއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުގެއިލް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ރ.މީދޫ ”ޒުވާނުންގެ އުންމީދު“ ...

އިތުރު 06 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 06 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2 ދިވެހިންނާއި ...

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަމުން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ހޯދައިދިނުމަށްފަހު ކޯޗު ޒައިނުއްދިން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފިއެވެ. ކޯޗެއްގެ ...