52 ދުވަސްފަހުން ހުޅުމީދޫގައި ހިންގާފައިވާ ކާފިއު އުވާލައިފި

52 ދުވަސް ފަހުން ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫގައި އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް މޮނިޓަރިން އުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޕްރީލް 29 އިން ފެށިގެން ހުޅުމީދޫ މޮނިޓަރިންއަށް ގެނެސްފައިވާތާ 52 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު 12 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން ހުޅުމީދޫގައި ކާފިއު ހިންގާފައިވަނީ ހަވީރު 6 އިން ފަތިހު 4:00 އަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 19 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 4:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް ކާފިއު ހިންގާފައިވާ ގަޑިވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ހުޅުމީދޫގައި ހިންގާފައިވާ މޮނިޓަރިންގ އުވާލުމަށް އެންގި އެންގުމުގައި ބުނެފައިވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްވެސް މޮނިޓަރިން އުވާލާ ވަގުތުން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް އަންނާނެކަމަށެވެ.

( ތަފްސީލް އަންނަނީ )

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކުރިން ނެގި ބައެއް ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާއާއެކު އިތުރު 1،204 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކުރިން ނެގި ސާމްޕަލްތަކެއްގެ ނަތީޖާތަކާއެކު، ރާއްޖެއިން އިތުރު 1،204 މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ...

ހައިވަކަރު އަހުމަދުފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ހައިވަކަރު އަހުމަދުފުޅު މިއަދު އަވަހަރާވެއްޖެ އެވެ. އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އޭނަ އަވަހާރަވީ މިއަދުގެ ފަތިހުގެ ...

ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީން ބެސް ސްކޫލަކަށް ޝަރަފުއްދީން – ސީނިއަރ ކެޓަގަރީން ބެސްޓް ސްކޫލަކަށް އައްޑޫ ހައިސްކޫލް

އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލުގެ ސައިންސް ކާނިވަލް ބާއްވައި ސައިންސް ކާނިވަލުން ވަނަ ހޯދި  ސްކޫލްތަކަށާ ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީލިއުން އަދި ...