ސްލޮވާކިއާ ބަލިކޮށް ދެވަަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ސްވިޑެން ތަނަވަސްކޮށްފި

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްލޮވާކިއާ ބަލިކޮށް ދެވަަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ސްވިޑެން ތަނަވަސްކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ސްލޮވާކިއާ އާއި ސްވިޑެން ބައްދަލުކުރިމެޗް ސްވިޑެން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ސްވިޑެން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްޕެއިން އާއި ވާދަކޮށް ކުޅުނުމެޗް އެއްވަރުވެ ލިބިފައިވާ އެއްޕޮއިންޓާއި މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވުމުން ލިބުނު 3 ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމްލަ 4 ޕޮއިންޓް ސްވިޑެންއަށް ލިބިފައިވާތީ ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމަށް ސްވިޑެން ދެން ބޭނުންވަނީ އެއްޕޮއިންޓެވެ.

މިރޭގެ މިމެޗުން ސްވިޑެން މޮޅުވުމާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި މިވަގުތު 4 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ސްވިޑެންއެވެ. ދެވަނައިގައި ސްލޮވާކިއާ އޮތީ 3 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި 1 ޕޮއިންޓާއެކު ސްޕެއިން އޮތްއިރު، ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި އޮތީ ޕޮލެންޑްއެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ސްވިޑެންއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ 77 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ފޯސްބާގްއެވެ.

މި ގްރޫޕުގައި މާދަމާ ބައްދަލުކުރާނީ ޕޮލޭންޑާއި ސްޕެއިން އެވެ. އަދި މިގްރޫޕުގައި ސްވިޑެން އާއި ޕޮލޭންޑް ބައްދަލުކުރާމެޗް އޮންނާނީ މިމަހުުގެ 23 ގައެވެ. އަދި ސްލޮވާކިޔާ އާއި ސްޕެއިން ބައްދަލުުކުރާމެޗް އޮންނާނީވެސް 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. .

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޗެލެންޖާސް އާއި އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ގައުމު އެފްސީން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި  ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ ޓީމްތަކުގެ ...

މާލެއިން 14 ވަނަމީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެއިން 14 ވަނަމީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މި މީހާއަކީ މާލެއިން ބަލި ޖެހުނު 7 ވަނަ މީހާއާ ...

އިތުރު 36 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު 36 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މި  36 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 29 ...