advertisement

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ އަޅިވިލާމަގުން ބްރޯސް ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރިން ފަށައިގެން މެދު ބަނދަރާއި ދޭތެރޭ 6 ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކާނުތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތަން – މިކާނުތައް ބަހައްޓަނީ ވިއްސާރަވެހޭ ދުވަސްވަރު އެސަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވަމުންދާތީ އެސަރަހައްދުގައި ހެދޭ ފެން މޫދަށް ފޮނުވާލުމަށް  – ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ކުރަމުންދާ މިމަސައްކަތައް މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އެހީތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ލިބެމުންދާކަމަށް ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި – އެޖަމްއިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި އެދުމުން  މީދޫ ކައުސިލަރުވަނީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެއްވާއި މުނިސިޕަލްސާވިސްގެ ވެހިކަލްތަކާއި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފޮނުވައި ދެއްވާފައި –   އަދި މީގެ އިތުރަށް މިމަސައްކަތައް އެމްޓީސީސގެ އެހީތެރިކަންކަންވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުން ހިނގާ ޕާޓީއެއްކަމަށް ހީކޮށް: ރޮޒޭނާ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ޕާޓީ އަދި މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ވަންނާނެ ޕާޓީއެއް ނެތިގެން ...

ކޮވިޑް ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ޒުވާނަކު އައްޑޫސިޓީގައި ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ...

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 20 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 20 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އައްޑޫސިޓީން އިއްޔެ ...