އައްޑޫ އިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

advertisement

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންކަމަށް ތުހްމަތުކޮށް އައްޑޫއިން ހައްޔަރުކުރި 5 މީހަކު ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދެވި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ދަށު ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ހައިކޯޓުން ބާތިލްކުރީ އެ އަމުރު ބާތިލްކޮށްދޭން އެދި ހައިކޯޓަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ހުށައެެޅި މައްސަލައިގައި މިއަދު ނެރުނު ހުކުމުގައި އެވެ. ހައިކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި އެ ފަސް މީހުން އަލުން ހައްޔަރުކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ވެސް އަމުރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 15 ދުވަހު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން އައްޑު ސިޓީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހުން ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރެއްނެރެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މާލެ އޭރިއާގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ ވަަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ސިޓީގެ ޑިއަސްއަށް

“ޕްރޮފެޝަނަލް ރައިޓާސް އެސޯސިސޭޝަން” އިން ހޮވި އެންމެ ފަހުން ނިމުނު އިގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ...

ދޮށީ އުމުރުގެ 105 މީހެއްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި، 99 މީހުން ނެގެޓިވް

އުމުރުން ދުވަސްވީ 105 މީހެއްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 99 މީހެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ...

ފާހި ރޮއްވާލުމަށްފަހު ލޮތާރި ޖޫނިއާސް ސެމީފައިނަލަށް

ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކަޓުވާލުމަށްފަހު މިނިވަން ކަޕް ޔޫތު ޗެލެންޖް 2022 ގެ ސެމީފައިނަލަށް  މީދޫ  ލޮތާރި ޖޫނިއާސް ...