އައްޑޫ މަސް ފެކްޓްރީގައި ޖާގަ ނެތުމުން، ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރުތަކުން މަސް ކިރުވަން ކޫއްޑޫއަށް ދިޔުމަށް މިފްކޯއިން އެދިއްޖެ

advertisement

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބްރައިން ޓޭންކު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންދާތީ، ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރުތަކުން މަސް ކިރުވުމަށް ކޫއްޑޫއަށް ދިޔުމަށް މިފްކޯއިން އެދިއްޖެއެވެ.

މިދުވަސްކޮޅަކީ އައްޑޫ ކައިރިއަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ދުވަސްވަރެކެވެ. އެހެންކަމުން މަސް ކިރުވުމަށް އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އަށް ބާރުބޮޑުވަމުން ދާކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެއެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނީ އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބްރައިން ޓެންކް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ، އެ ސެންޓަރުން މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގޭނީ 40 މެޓްރިކްޓަނުގެ މަސް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފްކޯގެ ބޯޓު ފަހަރުގެ މުވައްޒަފުންވެސް ކަރަންޓީނުގައި ތިބުމުން، ގިނަަ އަދަދަކަށް މަސް ބާނައިގެން އަންނަ ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރުތައް މަސް ކިރުވުމަށް ކޫއްޑޫއަށް އައުމަށް މިފްކޯއިންވަނީ އެދިފައެވެ.

މަސްދަރު: މަސްވެރިންއެމްވީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސޭވް އައްޑޫ ކެމްޕޭނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވަނީ

އައްޑޫގައި އިންޑިޔާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމުކުރާތީ އެކަމުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ސޭވް އައްޑޫ” ...

ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން އޮފީސްތަކަށާއި ކެފޭތަކަށް ވަނުން މަނާ ކުރަނީ

ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޖަހަމުން ގެންދާ ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުންނަށް ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ...

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫން މިއަދު އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫން މިއަދު އިތުރު  7 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މި 15 މީހުންގެ ...