ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ” ޔޫރޯ 2020 ” މިރޭ އިޓަލީގައި ފަށަނީ

advertisement

ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޔުއޭފާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2020 މިރޭ ފެށޭނެއެވެ.

އިޓަލީގެ ރޯމްގައި މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީއެވެ.

މުބާރާތް ފެށުުމުގެ ރަސްމީޔާތު މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 11:00 ގައި ފަށާއިރު ތުރުކީއާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރާ މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަމެޗް  ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން  މިރޭ 12:00 ގައެވެ.

މިރޭ މިފެށޭ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ މިދިޔައަހަރު ބޭއްވުމަށް ޝެޑިއުލްކުރި މުބާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު މިދިޔައަހަރު ފެތުރެން ފެށި ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މިމުބާރާތް ވަނީ މިއަހަރަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.  އެހެންކަމުން މިރޭ ފަށާ  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއެވެ.

ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 24 ގައުމު ވާދަކުރާއިރު މިފަހަރުގެ މުބާރާތް  ކުރިޔަށްދާނީ 11 ސިޓީއެއްގައެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 24 ގައުމު ވަނީ 6 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލާފައެވެ.

މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިން ގަޑިއެއްގައެވެ. އެ ގަޑިތަކަކީ، ރާއްޖޭގެ ގަޑިން އިރުއޮއްސި 6:00 އަދި ރޭގަނޑު 9:00 ގެ އިތުރުން ރޭގަޑު 12:00 އެވެ.

މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ރާއްޖެ ޓީވީން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް މީޑިއާނެޓާއި ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭ ޓެންގެ ޗެނަލްތަކުންވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދަމަހައްޓާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދަމަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްވައިފިއެވެ. އެ މަނިކުފާނު ...

ކޮވިޑް-19: ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.6 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް – މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 95000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން  އިއްޔެ ނިޔަލަށް 1603073 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު ...

އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ އެލައިޑްގެ ސްޕެޝަލް އިވެންޓް ...