އިތުރު 3 ދުވަހަށް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރުމަށް އަންގަވައިފި

advertisement

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހާއި ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން  އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރަން އަންގާފައިވާ މުއްދަތު ޖޫންމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އެމުއްދަތު ރޭ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން އިތުރު 3 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށް އެކަން މިސްކިތްތަކުގެ މުދިމުންނަށް ރޭ އަންގަވައިފިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީވަނީ އަންގަވާފައެވެ  

އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ގޯސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެޅި   ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން  މިއަދު އައްޑޫގެ  ހާލަތު ވަނީ ރަނގަޅު ވެފައެވެ.

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިން އިއްޔެ ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީން އެއްވެސް މީހަކު އިއްޔެ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިނުވެއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފަސް ވެންޓިލޭޓަރާއި 10،000 ޓެސްޓް ކިޓް ވެލާ ރިސޯޓުން ހަދިޔާ ކުރަނީ

ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑު ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ...

ކޮވިޑް- 19 މި ހަފްތާގައި 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މި ހަފްތާތެރޭގައި ފަސްވަނަ  މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހުން މަރުވީ މިއަދެވެ އެޗްޕީއޭ ...

ހިތަދޫ ފިހާރައެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި، މީހަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ފިހާރައެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ވީޑިއޯއާއިއެކު ފުލުހުން ...