މީދޫގައި ކާޅު މެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

advertisement

މީދޫގައި އުޅެމުންދާ ކާޅުތަކުގެ ކިބައިން ދޮންދީނިތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް    ކާޅުތަކަށް  ބަޑި ޖަހައި މެރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން  މިއަދު ހެނދުނު ހަޔަކުން ފެށިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިން ބަޑި ޖަހައި ކާޅު މެރުުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މީދޫގެ އިތުރުން އައްޑޫގެ އެހެން ރަށްތަކުންވެސް މަދު މަދުން ކާޅު ފެންނަމުން އަންނަ އިރު އެކާޅުތަކުން  ދޮންދީނިތައް  މަރައިގެން ކެއުމުގެ އިތުރުން ދޮންދީނީގެ ހާލިތަކަށް ގެއްލުންދެމުންދާތީ  ބައެއް އާއްމު ރައްޔިތުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ކާޅު އާއްމުކޮށް އުޅޭ ރަށްތަކެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ބައެއް މީހުން އައްޑޫއަށް ކާޅު ގެނެސް ގެންގުޅެއެވެ. އެ ގޮތުން ގެންނަ ކާޅުތައް އާލާވެ، ދޮންދީނީގެ އާބާދީއަށް މީގެ ކުރިންވެސް ކާޅުތަކުންވަނީ ގެއްލުންދީފައެވެ.

ދޮންދީނިއަކީ ސަރުކާރުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫންޏެކެވެ

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކަނޑުމަތީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، އެކަކު މަރުވެ އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކ ގުޅީ ބޭރުން ދެ ލޯންޗް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި  އެކްސިޑެންޓުގައި ބިދޭސީއަކު ނިޔާވެ ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ...

އަޅުގަނޑާ އެކީ އުއްމީދު ކުރައްވާނަމަ، އެއުއްމީދުގައި ކުލަ ޖެހޭނެ – ރައީސް ޔާމީން

އަޅުގަނޑާ އެކީ އުއްމީދު ކުރައްވާނަމަ، އެއުއްމީދުގައި ކުލަ ޖެހޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ...

ހުޅުދޫއާއި ފޭދޫ ހިމެނޭގޮތައް 25 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޑްރެގް ބްރަޝް މެޝިން ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫއާއި ފޭދޫ ހިމެނޭގޮތައް އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން 25 ...