advertisement

ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މުސާރަތައް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް “ކޮށާލަން” ޖެހޭކަމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އިސްމާއިލް ޒަރިޔަންދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒަރިޔަދުން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެބޭފުޅާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައެވެ.

، ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ މިހާރުގެ ޗެއަރމަން އަދި ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި ހިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ޒަރިޔަންދުގެ ޓުވިޓާގައ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފުރަބަންދާއެކު އިގްތިސާދީގޮތުން ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނޭކަމަށާ އެހެންކަމުން ބަހަނާ ނުދައްކާ 20،000ރ އަށްވުރެ މަތީ މުސާރަލިބޭ ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މުސާރަތައް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް “ކޮށާލަން” ޖެހޭކަމަށެވެ .

‘ ބޭރުގެ އެމްބަސީތަކުގައި ބޭރުފައިސާއިން އެލަވަންސް ލިބޭ މީހުން މަދުކޮށް އެމީހުން ރާއްޖެ ގެންނަންޖެހޭ – އަދި އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރަންޖެހޭ ” ޒަރިޔަންދު ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރަށް ޒަރިޔަންދުކޮށްފައިވާ އެހެން ޓުވިޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުރަބަންދަކީ އިގުތިސާދީ ކެކުޅުމެއްކަމަށާ އޭގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނީ އަމިއްލަ މީހުންގެ ވަޒީފާއާއި ދުވަހު މަސައްކަތުން ފައިސާ ހޯދަމުން އަންނަ މީހުންނަކަމަށްވެސް ޒަރިޔަންދުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. .

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގޯލްގެ ތަފާތުން ބީރިކަނާއަށްވުރެ ކުރިލިބިގެން ރިވެރިން ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިއްޖެ

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ މީދޫ ބީރިކަނާއާއި ހިތަދޫ ރިވެރިން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ...

ރައީސް ޔާމީން، ޑރ.މަޖީދަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ސްޓްރޯކެއް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީއަށް ...

އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން އެޤައުމުގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖޭގައި

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ...