އައްޑޫސިޓީ: ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

advertisement

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން  ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން  15 މެއި ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަތިސް ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ވަގުތީގޮތުން ވަނީ ހުއްޓާލެވިފައެވެ.

ކޮވިޑް 19 ގެ ކޭސްތައް ހުޅުމީދޫގައިވެސް ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ މެއި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ މަޣުރިބް ނަމާދުންފެށިގެން އެއްހަފްތާގެ މުއްދަތައް ހުޅުމީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައިވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުންވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް  މިސްކިތްތަކުން ބަންގި ގޮވަމުންދާނެއެވެ. ބަންގި ގޮވަމުންދާއިރު، ގޭގައި ނަމާދުކުރުމަށް އިރުޝާދުދޭނެއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިހާލަތުގައި ނާސްތާ ޕްރޮގުރާމް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމު މި ހާލަތުގައި ކުރިއަށްނުގެންދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމީ، މި ހާލަތުގައި ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ” ދުޅަހެޔޮ ފަހި ހަވީރު ކުޑަކުދީނާއެކު “

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” ދުޅަހެޔޮ ފަހި ހަވީރު ކުޑަކުދީނާއެކު ” މިނަމުގައި ދުނިޔޭގައި ހަކުރުބަލީގެ ...

ކޮވިޑް 19 އަށް އައްޑޫސިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އައްުއަތޮޅުން މިރޭ ...