އިންޑިއާ ހިމެނޭހެން މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާދިނުން ހުއްޓާލައިފި

advertisement

ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ޓުއަރިސްޓް ވިސާ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައި ވަނީ ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލާނީ މި މަހުގެ13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް އިން ރައްކާތެރި ވުމަށް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުން ދާއިރު، ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކުރާނެ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަށް ރައްދުދެއްވައި، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ގޮތުގައި ލޮކްޑައުން އަށްދާނީ އާންމުންނަށް ދުރާލާ އަންގައި ވަގުތު ދީފައި ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ބައެއް މީޑިއާތަަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާނަމަ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވަގުތު ދިނުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. މަބްރޫކްގެ ވާހަކައިގަ ވަނީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން ފުރިހަމަ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވާފަ އެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް އޭ- ދެވަނަ ބުރަށް އިޓަލީ އާއި ވޭލްސް

ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް އޭ އިން އިޓަލީ އާއި ވޭލްސް އިން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ...

އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022: ރޭ ބޭއްވުނު މިއުޒިކް ޝޯވއިން މީދޫގައި ބޭއްވުނު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލައިފި  

އައްޑޫސިޓީ މީދޫގައި އައްޑޫ އީދޫ ފެސްޓިވަލް 2022 ނަމުގައި  މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ...

ޘާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުން، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ...