ލާމަރުކަޒީ ނިންމުން 2021: ރަޝީދާ ސޯލިހާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

އިއްޔެ ބޭއްވިގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުން  މީދޫ ދާއިރާއަށް  ވާދަކުރެއްވި ރަޝީދާ އިބްރާހިމް މިދާއިރާއިން ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވައިގެން މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ސޯލިހާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރަޝީދާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ރަޝީދާ  ވިދާޅުވީ ކަމަނާގެ ކައުންސިލްގެ ދައުރުގައި ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހިތްވަރު ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރާކަމަށެވެ.

” ކަމަނާގެ ކައުންސިލްގެ ދައުރުގައި ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހިއްވަރާއި ސާބިތުކަން ދެއްވާށި . އާމީން – މީދޫގެ ކުރިއެރުމަށް ކަމަނާއެކީވެސް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެކަމެއްވެސް ކުރުމުގައި ސާބިތު ކަމާއެކީ ހުންނާނަން ”

ރަޝީދާގެ ފޭސް ބުކް ޕޭޖްގައި ރަޝީދާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

advertisement
advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް އިތުރު 19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓީވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 785އަށް ...

ޔޫެއޭއީގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވި 50 މީހުންގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު ...

ރިބާ ޙަރާމް ކުރެއްވުމުގެ މަރުޙަލާތައް

ރިބާގެ މުޢާމަލާތް ބެހިގެން އަންނަގޮތަށް ބަލާއިރު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އެކަން ބިނާވެފައިވަނީ ފައިދާ ލިބިގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ...