ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެ، އެކަކު ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާލައިފި

މީދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލް ދުއްވަން ތިބި ދެ މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިއްހީކުރިމަތިން އަމީނީމަގުގައި ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި އެއް ސައިކަލް ދުއްވަން އިނީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އަނެއް ސައިކަލް ދުއްވަން އިނީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮޑަށް އަނިޔާވީ އަންހެން ކުއްޖަކަށެވެ.  އަންހެން ކުއްޖާގެ ކަނާއަތުފައި ރެނދެއްލާފައިވާއިރު ބައެއް ތަންތަން މަށައިގެންގޮސް ނޭފަތުން ލޭއައިސްފައިވެއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެން ކުއްޖާއަށް އިތުރު ފަރުވާދިނުމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން އައްޑޫ އިކްޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާލުމުން އަންހެން ކުއްޖާއަށް މިހާރު ފަރުވާދެމުންދަނީ އެހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ބައެއް ތަންތަން މަށައިގެންގޮސް ނޭފަތުން ލޭއައިސްފައިވީނަމަވެސް ސިއްހީމަރުކަޒުން ފަރުވާދިނުމަށްފަހު ފިރިހެންކުއްޖާވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިއެކްސިޑެންޓް ހިގަންދިމާވީ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ވާއަތްފަރާތު ގޭޓުން ސައިކަލްގައި އަންހެން ކުއްޖާ ނިކުމެ  މަރުކަޒުގެ ކުރިމަތިން އޮތް ލިލީމަގުން  ހުޅަގަށް ދުއްވާލިތަނުން އެމަގުން ހުޅަގުން އިރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި އައިސަލެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓްގައި ދެ ސައިކަލަށްވެސް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބަލިވި ދެ ޓީމު ސެމީއަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޕީއެސްޖީއާއި ޗެލްސީ ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ...

ހުޅުދޫއާއި މީދުން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 61 އަށް އަރައިފި

ހުޅުދޫއާއި މީދުން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ. ހުޅުދުއާއި މީދުން އިތުރު 21 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ...

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ނޫންގޮތަކަށް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށާއި، ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ނޫންގޮތަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްރަށުން ...