ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ފަތުމަތު ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، އެ ދެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ބޯޓެއްގެ ކްރޫއެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބައްޔަށް ޓެސްޓުކޮށްފައި ވަނީ ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުރުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ދެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ފެނި އެ ކޭސްއާ ގުޅުން ހުރި ކޮންޓެކްޓް ދެނެގަތުމަށް ކަމަށް ވެސް ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި މިވަގުތު ތިބި އެއްވެސް މީހަކު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން އެރަށުން ފޭބުމާއި އެ އޭޖެންސީގެ ހުއްދަނެތި އެރަށަށް އެރުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލުންވެސް ވަނީ އެ ރަށުން މިވަގުތު އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. އަދި އެއީ އެޗްޕީއޭއިން ވަކި ގޮތެއް އަންގަން ދެން ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުންވެސް ބުނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސްޕެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓު ކުރަން ފަށައިފި

ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ފިޓޫރުގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓޫރިޒަމް ޓްރޭޑް ފެއާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ފެއާގައި ...

މަރަދޫ ފަތާ ޓްރެކް އޮންނަ ސަރަހައްދަށް ވަރަށްބޮޑަށް އުދައަރައިފި – ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ވެސް އުދަ އެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ބައެއް ރަށްތަކަށް ރާޅު އެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް މޫސުމާއިބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން (މެޓް) ...

އައްޑޫ ބަހުރުވައިން ހުތުބާ ކިޔައިގެން ސަސްޕެންޑްކުރި މުދިމުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި އައްޑޫ ބަހުރުވައިން ހުތުބާ ކިޔައިގެން ސަސްޕެންޑްކުރި މުދިމުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފިއެވެ. މުދިމު މުހައްމަދު ރަޝީދު ...