އިއްމެ ގޯލަކާ އެކު ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހަބޭސް އަށް

“ގައުމު” އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ” ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފަހުމެޗުގައި އިއްމެ  ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގޯލުން ފޭދޫ ހަބޭސް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ

ފޭދޫ ހަބޭސް ސެމީ އަށް ދަތުރުކުރީ މަރަދޫ ގަބުރުއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ހަބޭސް މިމެޗުން މޮޅުވިކަމުގައިވިޔަސް މިމެޗްގައި ހަބޭސް ކުޅުންތެރީންނަށްވުރެ ގަބުރުޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ގޯލްޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއްވެސް އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރީންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.   އެހެންނަމަވެސް އެފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރީންނަށް ނުހިފުނެވެ.

މަރަދޫއާއި ފޭދޫ އަދި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުޅިބަލަން ހާޒިރުވި ފޯރިގަދަ މިމެޗްގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ހަބޭސްގެ ސަޔަމް ސައީދު ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އިއްމެ ވަނީ ހަބޭސްއިން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީ ހަބޭސްއަށް މެޗްގެ ލީޑް ނަގާދީފައެވެ.  ހަބޭސްގެ މިލަނޑަށްފަހުވެސް ގަބުރުގެ ކުޅުންތެރީން މެޗްގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށްޖެހި ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗް ނިމިގެންދިޔައީ 1ލަނޑު 0 ލަނޑުން ހަބޭސް މޮޅުވެގެންނެވެ.

މަރަދޫ ގަބުރު އެފްސީ : މިޓީމްގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މެޗްގެ އޮފިޝަލުން ހަބޭސްގެ ސަޔަމް ހޮވާފައިވާއިރު މިމެޗުން ހަބޭސްމޮޅުކޮށްދީ ސެމީފައިނަލަށް ގެންގޮސްދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިއްމެއަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ނުދިނުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައިވެއެވެ.

މިމެޗުން ހަބޭސް މޮޅުވެ ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުމުން ސެމީފައިނަލްގައި ހަބޭސް ވާދަކުރަންޖެހޭނީ ކުއާޓާފައިނަލްގައި ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ބަލިކޮށް ސެމީފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވާ ހިތަދޫ ކްލަން ރިވެރިން ނެކްސަސްއާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތް : ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް އަލްފައިން

ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ  ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލު ދެވަނަ ...

އުތުރާއި ދެކުނުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފި އުވާލައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް ތަސްދީޤު ...

ވަކިވަކި ސިފައިން ޢަމަލުކުރި ގޮތް ފޮރުވަން، ސިފައިންގެ ވެރިންނަށް ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ: ނަޝީދު

އެމަނިކުފާނަށް ހަމަލާދިން ވަގުތު ކައިރީގައި ތިއްބެވި ސެކިއުރިޓީ ސިފައިންނަށް ބަސް ނުބުނެވެގޮތަސް ކަންކަން ނިންމުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއްކަމަށް ...