ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް _ވަރުގަދަ ޗެލެންޖާސް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ޒުވާންޓީމް ލޮތަރި ސެމީފައިނަލަށް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދުން ވާދަކުރި ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރުގަދަ ޗެލެންޖާސް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ޒުވާންޓީމް ލޮތަރި ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ލޮތަރި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ މިރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ކްއާޓާފައަނަލަށް ހޮވުނު ޗެލެންޖާސް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ މިމެޗުގެ 40 މިނެޓު ކުޅެވުނުއިރު ދެޓީމު އޮތީ 0-0 އިން އެއްވަރުވެފަ އެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގައި ޗެލެންޖާސް އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖެހި ގޯލު ޖަހަން ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކުރެވޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ލޮތަރި ޓީމްގެ ކުޅުންތެރީން ވަނީ ޗެލެންޖާސްގެ އެޓޭކުތައް ހުއްޓުވުމުގައި މިރޭ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

އަދި ލޮތަރިޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުރިއަށްޖެހި ޗެލެންޖާސްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައިވާއިރު ލޮތަރިޓީމްގެ ކުޅުންތެރީން ޚާއްސަކޮށް އެޓީމްގެ ރަޔަން ފޮނުވާލި ބޯޅަތައް  ހުއްޓުވުމުގައި ޗެލެންޖާސްގެ ގޯލް ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ސަބާހުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފާހަގަ ވެގެންދިޔައެވެ. .

މިމެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނުއިރު ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެން ނިމިފައިވާތީ  މޮޅުވާޓީމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ލޮތަރިން ޖެހި ތިން ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެޓީމުގެ ޓެރީ ޖެހި ޕެނަލްޓީއެވެ.  އެޓީމުން ޖެހި ޕެނަލްޓީތަކުގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ މުންޗީ އަދި ރަޔަން ޖެހިޕެނަލްޓީއެވެ.

ޗެލެންޖާސްއިން ވިޝޫ ، ސަބާހު އަދި ސަހާފް ޖެހި ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބު ކުރެވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ޗެލެންޖާސްއަތުން މޮޅުވެ ލޮތަރި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުމުން ސެމީފައިނަލްގައި ލޮތަރި ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނީ ކްއާޓާފައިނަލްގެ 3 ވަނަ މެޗްގައި ފޭދޫ ސަންއޮފް ލޮންސް އާއި ހިތަދޫ ޒެފިޔާ ބައްދަލުކޮށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވާޓީމަކާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސިފައިންގެ 14 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ( 29-4-2020 ވަނަ ދުވަހު )  14 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ރޭ ބޭއްވުނު ...

ސ.މީދޫ ގެއަކުން ފާޑުފާޑުއަޑު އިވޭތީ ސީސީޓީވީ ބެލުމުން ގައިން ދިޔައީ ހީބިހިނަގައިގެން

މިއީ ސ. މީދޫ ގެއެެއްގައި މިމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި ހިނގި އާދަޔާ ހިލާފުކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. (މިއީ ...

ކަންކަން ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްކަމަށް ހީކުރެވިދާނެ- މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ

ތަރައްގީގެ ސްޕީޑާމެދު ރަށްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ މިންވަރު ބޮޑުތަން މަތިވިޔަސް މުޅި ރާއްޖެ ގަޑުބަޑުކޮށްފައި އޮތުމުން ހުރިހާކަމެއް ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ...