ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : ރޭ ކުޅެވުނު ދެމެޗުންވެސް މީދޫ ދެޓީމް ބަލިވެއްޖެ

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗްތަކުން މީދޫގެ ދެޓީމްވެސް ބަލިވެއްޖެވެ.

ރޭ 8:30 ގައި ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ސީގެ  މެޗްގައި  މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީއާއި ހުޅުދޫ މަންތަރަ ޖޫނިއާސް ބައްދަލުކުރިމެޗް   ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުދޫ މަންތަރަ ޖޫނިއާސްއެވެ

މަންތަރަ ޖޫނިއާސް މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ  މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީ ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

މިމެޗްގައި މަންތަރަ ޖޫނިއާސްއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑުވެސް އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޝުޖުއާން ޝަފީގެވެ.

ލޮތަރި އެފްސީއަށް މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރެވުނު ހަމައެކަނި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީނީ މުންސިފެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ މަންތަރަ ޖޫނިއާސް އަށް ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޝުޖުއާންއެވެ.

ރޭ 10:30 ގައި ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ބީގެ މެޗްގައި މީދޫ ނޮރިންމަ އެފްސީވެސް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

ނޮރިންމަ އެފްސީ ބަލިވެފައިވަނީ އެފްސީ އަފިރިން ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ. މިމެޗުން އެފްސީ އަފިރިން މޮޅުވި ލަނޑު 38 ވަނަ މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިބްރާހިމް ސައިފްއެވެ.

 

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ އެފްސީ އަފިރިންގެ އިބްރާހިމް ސައިފްއެވެ.

ރޭ ކުޅެވުނު ދެމެޗުން މީދޫ ދެޓީމް ބަލިވެފައިވާއިރު އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗްގައި ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސްއާއި ވާދަކޮށް މީދޫ ޗެލެންޖާސް ކުޅުނު މެޗް ނިމިގެން ގޮސްފައިވަނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 : ހުޅުދޫ ޒުވާން ޓީމު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ

މީދޫގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހުޅުދޫ ...

ރައީސް ޔާމީން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މާލީ މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިންގިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މާލީ މުޢާމަލާތަކެއް ހިންގަވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއް ...

ބަލި މީހުން އުފުލޭގޮތް ހެދުމަށް މަންތާއާއި، ފްލައިމީއަށް އަންގައިފި

މަންތާ އާއި ފްލައިމީ އިން ސްޓެޗަރުގައި ބަލިމީހުން އުފުލޭނެ އިންތިޒާމު ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަން ...