ޗެލެންޖާސް އާއި އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ގައުމު އެފްސީން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި  ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން މީދޫ އެފްސީ ޗެލެންޖާސްއާއި  ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް ބައްދަލުކުރި މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެވެ.

މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ންނެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗުގައި  ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑް ނެގީ އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސްއެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އބްރާހިމް އާލަމްއެވެ.

އެފްސީ ޗެލެންޖާސްއިން ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ  އެއްވަރުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ސަހާފްއެވެ.

މިމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުކަމުގައިވިޔަސް ދެޓީމްގެ  ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ވަނީ ކާމިޔާބު ނުވެފަ އެވެ.  .

މިމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމުމުން ޗެލެންޖާސްއަށް 3 މެޗު ކުޅެގެން ލިބިފައިވަނީ 7 ޕޮއިންޓެވެ. އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް މިމުބާރާތުގައި ކުރީން ކުޅުނު މެޗްގައި ކްލަބް ރިވެރިން ނެކްސަސް އާއި ބައްދަލުކޮށް 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެޓީމަށް ދެމެޗް ކުޅެގެން ލިބިފައިވަނީ 1 ޕޮއިންޓެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެކަމަނާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަމަނާ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ، ފޮރިން ...

މީދޫދާއިރާއާއި މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ ވަކިކޮށްދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

މީދޫދާއިރާއާއި މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ ދެދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޯޓުން ނުބެލޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. ...

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަށް ސިޓީގައިވެސް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ނުހެދުމަށް އަންގައިފި

މިއަދުގެ ( 18 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ) މަޣުރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން 23 އެޕްރީލްވާ ބުރާސްފަތި ...