ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނުމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗް މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް މިމިޗެ ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ ކްރައުސްއާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.  މިމެޗްގަައި މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ދެގޯލްވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އަހުމަދު ޠޮލާލުއެވެ. ކްރައުސުން މިމެޗުގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިސްމާއީލް ވާފިރުއެވެ.

މިމެޗުން ދެރަވި ކްރައުސް މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗްގައި ފޭދޫ ހަބޭސްއާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.މިމެޗުން މޮޅުވި މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މިމެޗަކީ އެޓީމް މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑްގެ އަހުމަދު ޠޮލާލްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޝާހިދަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް ހައްގު: ނަޝީދު

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް ހައްގު ...

ފަންނާންގެ މިއުޒިކީ ޢީދު ޝޯވ މިއަހަރު އައްޑޫ ސީޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފަންނާންގެ މިއުޒިކީ ޢީދު ޝޯވ މިއަހަރު އައްޑޫ ސީޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ...

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ކަމަށް ޝަމާލް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް ސިފައިންގެ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލު ...