ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަށް މީހުން އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލަށް ފޮނުވި އެންގުމެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އެ ރަށް މޮނީޓަރިންގއަށް ލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އެރަށް މޮނީޓަރިންގއަށް ލާފައި ވަނީ މިއަދު 11:00 ން ފެށިގެންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި ވާއިރު، އެ ސިޓީ ފޭދުގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި ފުލުހަކާއި، ހިތަދޫގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑު ސިޓީ ގަމުން ކޮވިޑް 19 އަށް 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އައްޑޫ ...

މާދަމާ މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މާދަމާ ( 01 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

ދައުލަތުގެ ކަންކަމަށް ބަސްބުނެ، ހިޔާލު ފާޅުުކުރަން ހުރަހެއް ނާޅާނަން: ރައީސް

ދައުލަތުގެ ކަންކަމަށް ބަސްބުނެ، ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނާޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...