މާލޭ ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފި

މާލޭ ސްކޫލްތަކުގެ ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގެ ދަރިވަރުން ނަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާއަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް19 ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހެލްތެ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގައި މާލޭ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭނެއެެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި އޮންލައިންކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފްތާއަށް ފަހު ބަލިމަޑުކަން ފެތުރޭގޮތަށް ބަލާ މި ނިންމުން މުރާޖާކުރާނެކަމަށެވެ.

ތަފްސީލު އަންނަނީ …

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިސްރާއީލުގެ މީހުން ރާއްޖެ އައުން ހުއްޓުވުމަށް ހުށައަޅައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލާ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހައިތަމް އަހުމަދު، ...

ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 – ދަރިވޭމްޕް  – ރޭ ކުޅެވުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކުރީ ގައުމުއެފްސީއާއި ދަކްރައުސް

ކްލަބް ލޮތަރިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ” ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 – ދަރިވޭމްޕް ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ...

ތުރާކުނުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް “ޓައިޑްސް”ގެ ޢީދު ހަދިޔާ!

ހއ. ތުރާކުނުގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ، ތުރާކުނު އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ (ޓައިޑްސް)ގެ ފަރާތުން އެރަށު ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް ޢީދު ހަދިޔާ ...