34 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝްލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލްމެޑްރިޑް ހޯދައިފިއެވެ.

ރެއާލްމެޑްރިޑް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ވިލަރެއާލްއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗުން މޮޅުވެ 37 މެޗުން 86 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ 8 އަހަރު ތެރޭ ރެއާލްމެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގު ހޯދި 3 ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ތެރެއިން  ތެރެއިން 2 ފަހަރު ރެއާލަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިފައިވަނީ  ޒިދާންގެ ކޯޗުކަމުގަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ސްޕެނިޝް ލީގު މެދު ކަނޑާލިއިރު ރެއާލްމެޑްރިޑަށްވުރެ 2 ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ހޯދައިގެން ލީގުގެ އެއްވަނާގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށް  ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފެށި ފަހުން ރަގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވާއިރު ލީގު އަލުން ފެށުނު ފަހުން ރެއާލްކުޅުނު  10 މެޗްވެސްވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ރެއާލްމެޑްރިޑަށް  އެންމެ ފަހުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ  2016/2017 ގެ ސީޒަނުގަ އެވެ. އެ ސީޒަނުގައިވެސް ރެއާލްއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދީފައިވަނީ ޒިދާންގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުގައެވެ.

2019/2020  ގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަންކަން ރެއާލްމެޑްރިޑް ހޯދުން 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

” މިއަދަކު އަގޮޑީޓީގެ ޝަކުވާއަކާ ދެލިފޮހޭ ގަލަމުގެ ޝަކުވާއެއް ނާދޭ ” ރައީސް ސޯލިހު

ނުފޫޒާ ބާރުން އެއްކިބާވެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިނުމުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްނެތި އެއްވެސް މައްސަލައެއްނުޖެހޭގޮތައް މިރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބެއް ...

49 އަހަރުގެ ރެކޯޑް ލެވަންޑޯސްކީ މުގުރާލައިފި

1972 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގެ ބުންޑަސް ލީގުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިގެން ކުރީގެ ޖަރުމަނު ...

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އިންކުއަރިއަށް ހުރަހެއް ނާޅާ: އަސްލަމް

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ޕާލިމެންޓަރީ އިންކުއަރީއަށް ހުރަސް އަޅާކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް 241 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ...