34 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝްލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލްމެޑްރިޑް ހޯދައިފިއެވެ.

ރެއާލްމެޑްރިޑް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ވިލަރެއާލްއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗުން މޮޅުވެ 37 މެޗުން 86 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ 8 އަހަރު ތެރޭ ރެއާލްމެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގު ހޯދި 3 ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ތެރެއިން  ތެރެއިން 2 ފަހަރު ރެއާލަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިފައިވަނީ  ޒިދާންގެ ކޯޗުކަމުގަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ސްޕެނިޝް ލީގު މެދު ކަނޑާލިއިރު ރެއާލްމެޑްރިޑަށްވުރެ 2 ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ހޯދައިގެން ލީގުގެ އެއްވަނާގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށް  ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފެށި ފަހުން ރަގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވާއިރު ލީގު އަލުން ފެށުނު ފަހުން ރެއާލްކުޅުނު  10 މެޗްވެސްވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ރެއާލްމެޑްރިޑަށް  އެންމެ ފަހުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ  2016/2017 ގެ ސީޒަނުގަ އެވެ. އެ ސީޒަނުގައިވެސް ރެއާލްއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދީފައިވަނީ ޒިދާންގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުގައެވެ.

2019/2020  ގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަންކަން ރެއާލްމެޑްރިޑް ހޯދުން 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޝިމާއުގެ މައްސަލާގައި ކްލަބް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ހުއްޓުމަކަށް

ސަން ސްޕޯޓްސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ފޭދޫގައި ފެށި ވޮލީ މުބާރާތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފިއެވެ. މިމުބާރާތް ހުއްޓުވުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ ...

ސަރުކާރުން ނަގާ ބޮޑެތި ލޯނު އަދި ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ހަކަތަ މި ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި : މުނައްވަރު

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބޭރުގެ އެހީއާއެކު ލޯނުތައް ނަގަމުންދަނީ އެލޯނުތައް ދެއްކޭނެ ގޮތް ދިރާސާކުރައްވާ އެހިސާބުތައް ޖެއްސެވުމަށްފަހުގައި ...

ކުރީގެ މެންބަރުންނަށް ދޭ އިނާޔަތްްތައް ކަނޑާލަން އުޝާމްގެ އިސްލާހެއްް މަޖިލީހަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލަން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ...