މީދޫ ހިތަދޫ– އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް ބޮޑުތަފާތަކުން ހިތަދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

މީދޫޓީމަކާ ހިތަދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ  ފުޓްބޯޅަމެޗް ހިތަދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ޔާސީންގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުގައި ހުކުރު ދުވަހު  ( 3 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު ) ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗް ހިތަދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 5 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.

މިމެޗްގައި ހިތަދޫޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ފަސްލަނޑުގެ ތެރެއިން 2 ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އެޓީމުގެ އަނެއް 3 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފަހުހާފްގައެވެ.

ހިތަދޫޓީމަކާ މީދޫޓީމަކާ އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 14 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ސިޔާ ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގައި ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިންއާއި މީދޫ ގައުމު އެފްސީ ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗެވެ. އެމެޗްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިންއެވެ. އެޓީމް އެދުވަހުގެމެޗް  ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 5 ލަނޑު 1 ލަނޑުނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ފޭދޫ ޒުވާނެއްގެ ބޯފަޅާލައިފި

ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި އެވެ. މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 7:30 ހާއިރު ހިނގި މި ...

ޖާބިރުގެ އިންޒާރެއް ޔާމިނާއި އަދީބާއި މައުމޫނަށް: ގޮޅިއަށްލާފައި ނޫނީ ހުއްޓައިނުލާނަން

އޭނާގެ އަތުން ލާރި ފޭރުނު އެންމެން ގޮޅިއަށް ލާފައި ނޫނީ ހުއްޓައިނުލައްވާނެކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޑީއާރްޕީގެ ...

ވޮލީބޯޅަ ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލައިފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ނުވަ މުބާރާތާއެކު މިއަހަރުގެ ވޮލީބޯޅަ ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް މުބާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާރޗްމަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ 19 ...