ކަރަންޓީނުކޮށްފައިހުރި ގެއަކަށް ޒުވާނުން ވަދެ ނިކުމެ ހެދުމަކީ ވަރަށްދެރަކަމެއް – އަލީ ނަޒީރު

މީދޫގައި ކޮވިޑާއިގުޅިގެން ހޯމް ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ގެއަކަށް ޒުވާނުން ވަދެނިކުމެ  ހެދުމަކީ ވަރަށްދެރަކަމެއްކަމަށްބުނެ ” އަލީ ނަޒީރު ” ނަމަކަށްކިޔާ ބޭފުޅަކު އެބޭފުޅާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

” މީދޫ އިރިމައްތެކެޑެ ކަރަންޓިނުކޮށްފެއިހިށި ގެއަކަށް އެހިސާބު ގަނޑި ތިބި ޒުވާނުން ވެދެ ނުކުމެ ހެދުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް ކަމަށް”  އަލީ ނަޒީރުގެ ފޭސް ބުކް ޕޭޖްގައި އެބޭފުޅާ ލިއުއްވާފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ރަށަށް އައިސް ރަށުގައި ކަރަންޓީންވާން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މީދުއަށްވެސް އައިސްފައިވާތީ އެމީހުންތިބި ގޭގެ ވަނީ 24 ދުވަހަށް ކަރަންޓީންކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މީދުން ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވަނީ ، އަސްރަފީވިލާ ، ވެސްޓްވިއު ، ޕިންކްކޮރަލް ، ބަރޯސާ ، ދަހަރާނން ، ގްރީންވިލާ އަދި އާކާޝްއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަންނަން ބޭނުންވެގެން އައިސްފައިވާ  މީހުންގެ ތެރެއިން އައްޑޫ އީކުއެޓަރ ވިލެޖްގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް މިއަދުވަނީ  ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގެއްލުނު 2 ކުދިންގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ހިތްވަރުދެއްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއިން މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިންގެ އާއިލާއަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ...

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މިމަހު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަނީ

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ނިންމައިފިއެވެ . މިގޮތުން އުމުރުން12 އަހަރާއި17 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ...

ރިޟްވާން ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން – ހުސެއިން ވަހީދު

ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲ ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ...