ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާތާ ދުވަސްތަކަަކަށް ފަހު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަ ލުއިތަކެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން، އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ރިސޯޓުތައް ހުޅުވައި ކޯވިޑް ނެތް ރަށްތަކުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައިވާ ލުއިތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު އާމިނަތު ޝައިނާ ޢަބްދުﷲ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލެ އާއި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކެފޭ ތަކާއި ރެންޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވުމަށް ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓުގެ އިތުރުން އަންނަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޖިމާއި ސެލޫން އަދި ސްޕާ ފަދަ ތަންތަން ވެސް ހުޅުވާލާނެ އެވެ. އަދި ގިނަ މީހުން އެއްވެ ކުޅޭ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ދިނުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

މި ފަދަ ލުއިތަކަކާއި އެކު ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅެވުނު ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭއިން ޢާންމު ކުރައްވާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައެވެ.

އެގޮތުން ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުމުގައިވެސް 3 މީހުނަށްވުރެ ގިނައިން އެއްތަނެއްގައި އެއްވެ ނޫޅުމާއި، ގިނައިން މީހުން އެއްވާ ތަންތަނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގައި ގައިދުރުކަން އިސްކޮށް މާސްކުފަދަ ތަކެތި އަޅައިގެން ތިބުމަކީ އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ލާފައަރުވައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

“ސާފު ރާއްޖެ، އަހަރެންގެ ވެސް ޒިންމާ” މީދޫގައިވެސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  ދަށުން މިއަދު މީދޫގައިވެސް ...

ދިރާގުން ގެލެކްސީ އެސް9 އާއި އެސް9 ޕްލަސް މާދަމާރޭ ނެރެނީ

އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން މާދަމާ ރޭ ތައާރަފްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި ...

ފިނޑި ޤައްދާރުން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ ފުންމިން އެނގިއްޖެ – ރައީސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންނަން އުޅުނު “ބަޣާވާތު”ގެ ފުންމިން މިހާރު ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގައި ...